Prezentacja

Prezentacja Iwona Barra

Świadczone usługi:

 • tłumaczenia pisemne każdego rodzaju dokumentów,
 • specjalistyczne tłumaczenia prawnicze,
 • tłumaczenia poświadczone / uwierzytelnione (w języku polskim i niemieckim),
 • tłumaczenia dla sądownictwa i urzędów,
 • tłumaczenie negocjacji,
 • wyszukiwanie informacji dotyczących danego kraju,
 • korespondencja handlowa i prywatna,
 • tłumaczenia na targach,
 • pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych (urząd pracy, urząd do spraw dzieci i młodzieży,
 • urząd rejestracji / zgłaszania działalności gospodarczej, urząd stanu cywilnego itd.),
 • rozmowy telefoniczne,
 • tłumaczenie mediacji.

Od 1998 r. działam w branży tłumaczeniowej.

Usługi są świadczone dla niemieckich urzędów (policja, urząd celny, sądy, urząd do spraw dzieci i młodzieży, Federalna Straż Graniczna, Federalny Urząd Kryminalny i inne), biur tłumaczeń, firm, wydawnictw, zakładów ubezpieczeniowych, szpitali i osób prywatnych.

 

 

prezentacja dolmetscher polnisch frankfurt
Dolmetschen, Übersetzen
Polnisch, Russisch, Deutsch