Ogólne warunki

Ogólne warunki świadczenia usługi

 

Jeśli nie zostało ustalone inaczej, to obowiązują “Ogólne warunki świadczenia usługi”.

Istnieje możliwość przedłożenia / ustalenia indywidualnej oferty.

 

 

Zlecenie

Zlecenia mogą zostać dostarczone osobiście lub drogą pocztową, faksem, pocztą elektroniczną (e-mail).

 

Dostawa i płatność

 

Dostawa sporządzonych tłumaczeń następuje z chwilą uiszczenia należności w gotówce, przelewem bankowym lub za pobraniem. Koszty dostawy (np. koszt przelewu bankowego, tzw. opłata za pobraniem, porto) ponosi zleceniodawca.

Rachunki są płatne w trybie natychmiastowym w pełnej wysokości; możliwy jest sposób zapłaty przez PayPal.

 

Odpowiedzialność

 

Wydane teksty zostają sporządzone dokładnie i sumiennie. Dalsza odpowiedzialność nie obowiązuje, z wyjątkiem zamierzonego błędu lub ciężkiego niedbalstwa. Odpowiedzialność za szkody materialne dotyczy jedynie we wcześniej ustalonych przypadkach i rozciąga się wyłącznie na czas wynikający z ubezpieczenia.

 

Odpowiedzialność za ustnie udzielone informacje i uzgodnienia jest ponoszona tylko w przypadku, jeżeli zostaną one pisemnie potwierdzone.

 

Tłumaczenia pisemne mogą na życzenie zleceniodawcy zostać sporządzone zgodnie z europejską normą jakościową DIN EN 15038.

Dolmetschen, Übersetzen Polnisch, Russisch, Deutsch
Dolmetschen, Übersetzen
Polnisch, Russisch, Deutsch